“…yapılan aramada şirket çalışanının ikametgahında ele geçirilen yasal olmayan kayıtların, davacı şirkete ait olduğunun anlaşıldığı, ortada re’sen tarh nedeni bulunduğu açık olduğundan, matrahın hukuka uygunluğu hususunda davacı şirketin defter ve belgeleri incelenerek ulaşılacak sonuca göre yeniden  karar verilmesi gerektiği…”

(Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu E:2013/782, K:2014/55)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir