Güncel Özelge Ve Sirküler

Engellilik derecesi %90 ın altında olanların taşıt alımında ÖTV ve MTV istisnası

Ekim 29, 2017

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ESKİŞEHŞR VERGŞ DAŞRESİ BAŞKANLIĞI (Gelir Kanunları…

Konaklama hizmetinde KDV oranı

Ekim 29, 2017

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MUĞLA VERGŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri…

Eğitim danışmanlığı hizmetinde KDV oranı

Ekim 29, 2017

T.C. ORDU VALİLİĞİ (Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü) Sayı : 25953680-045.02[2016-45]-10 14.06.2017…

Tasfiye kararı alınan şirketin taşınmazının bedelsiz olarak devrinin KV, KDV ve Harç yönünden değerlendirilmesi.

Ekim 29, 2017

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri…

Finansal kiralamaya konu taşınmazlara ilişkin vergi ve sigorta prim bedellerinin gider durumu.

Ekim 29, 2017

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SAMSUN VERGİ DAŞRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri…

Kar dağıtımından sonra yapılan sermaye artırımının indirimden yararlanıp yararlanamayacağı hk

Ekim 29, 2017

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri…

Devir Alınan Ferdi İşletmenin Geçmiş Yıl Zararlarının Mahsubu

Ekim 29, 2017

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ADANA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri…

Yatırım teşvik belgesi kapsamında gelir vergisi stopajı desteği

Ekim 29, 2017

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI DİYARBAKIR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri…

Yurt içinde ve yurt dışında verilen eğitim hizmeti için yapılan ödemelerden tevkifat yapılıp yapılmayacağı ve belge düzeni

Ekim 29, 2017

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri…

İşletme hakkı verilen otoyollarda yapılan geçiş ihlalleri nedeniyle kesilen cezaların vergisel durumu ve belge düzeni

Ekim 29, 2017

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri…

Avukatlık ücretinin davayı kazanma şartına bağlandığı durumda ücretin geri iadesinin gerekmesi halinde vergilendirme ve belge düzeninin ne şekilde olacağı

Ekim 29, 2017

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri…

İletişim, etkili yöneticilik vb. konularda verilen seminer ve danışmanlık hizmetlerinde vergilendirme, belge düzeni

Ekim 29, 2017

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri…

Kesin İthalatı gerçekleşmeden satılan mallara ilişkin Ba-Bs formu düzenlenmesi ve Ba-Bs formlarında hangi kurun esas alınacağı

Ekim 29, 2017

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri…

Şube işyerlerinde ÖKC kullanma mecburiyeti

Ekim 29, 2017

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri…

Yurt dışından tahsil edilemeyen alacağa karşılık ayrılıp ayrılmayacağı ve değersiz alacak olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği

Ekim 29, 2017

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri…

İnternet üzerinden verilen anket hizmetinin vergilendirilmesi ve belge düzeni

Ekim 29, 2017

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri…

Araç kiralama faaliyetinde tevsik zorunluluğu

Ekim 29, 2017

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri…

Kat karşılığı arsa teslimlerinde belge düzeni

Ekim 29, 2017

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef…

Devreden yatırım indirimi

Ekim 29, 2017

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri…

İki ayrı yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırımlardan elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulaması

Ekim 29, 2017

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri…

Yatırım teşvik belgeli yatırımlar indirimli kurumlar vergisi uygulaması

Ekim 29, 2017

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ…

Yatırım teşvik belgesi kapsamında finansal kiralama yoluyla edinilen kıymetler indirimli kurumlar vergisi uygulaması

Ekim 29, 2017

T.C. KIRŞEHİR VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü Tarih:10.05.2016 Sayı:66491453-007-3 Konu:Yatırım teşvik…

Yeni yatırımlarda indirimli kurumlar vergisi uygulaması

Ekim 29, 2017

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri…

Kısmi bölünme neticesinde kurulan şirketin indirimli kurumlar vergisi uygulaması

Ekim 29, 2017

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri…

İndirimli kurumlar vergisi

Ekim 29, 2017

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri…

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/95; Pişmanlık ve Islah Yöntemiyle Beyana İlişkin

Ekim 29, 2017

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/95…

Gelir Vergisi Kanunu Sirküleri / 99; Belge Düzenine İlişkin

Ekim 29, 2017

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Vergisi Sirküleri /99…

Gelir Vergisi Kanunu Sirküleri / 98; Ev Hizmetlerinde Çalıştırılanlara İlişkin

Ekim 29, 2017

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Vergisi Sirküleri /98…