Vergi denetimi yapmak suretiyle şirketinizin vergisel olarak tüm kayıtları incelenmek suretiyle, hesaplarınızın muhasebe uygulamaları genel tebliğine ve vergi mevzuatına uygunluğu araştırılır, hesaplarınızın olası bir vergi incelemesinde karşılaşabileceğiniz ve tenkit edilebilecek hususlar yönününden kontrolü yapılır, muhtemel vergi tasarruflarınız ve potansiyel vergi riskleriniz raporlanmak suretiyle sizlere bildirilir.