“… araçların satışını yapan şirket tarafından satılan otobüsler için yedi günlük yasal süreden sonra olmakla beraber denetim tarihinden önce faturaların düzenlendiği tespit edildiğinden, anılan Kanun hükmünde belirtilen fatura alınmaması halinin söz konusu olmadığı, ….davacı adına kesilen özel usulsüzlük cezasında hukuka uygunluk görülmemiştir.”

(Danıştay 4.Daire E:2006/3619 K:2006/2986)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir