“ Otomobil ithalinde çift fatura kullanılarak oluşan kıymet farkı Almanya, … gümrük/vergi idarelerinden alınan resmi yazılar içeriği ve eki belgeler ile davacı adına tescilli serbest dolaşıma giriş beyannameleri eki faturaların mukayese edilmesi sonucu araç şase numaraları bazında somut olarak tespit edilmiş olup, verginin ödenmesinden sorumlu olan motorlu araç ticareti yapan davacı tarafından özel tüketim vergisi matrahı aşındırıldığından, şase numarası bazında tespit edilen otomobil kıymet farkı üzerinden kar oranı dikkate alınarak hesaplanan matrah üzerinden yapılan tarhiyatta hukuka aykırılık bulunmadığı hk.

(Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu E:2013/886, K:2014/67)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir