Mükellefler ile vergi idaresi arasında gerek mükellefiyete ilişkin, gerekse vergi inceleme süreciyle ilgili olarak ortaya çıkacak uyuşmazlıkların idari yollarla (düzeltme, uzlaşma, pişmanlık vb) sonuçlandırılması her zaman mümkün olmamaktadır. Belirtilen uyuşmazlıklarda ve idari mekanizmalardan sonuç alınamayan durumlarda yargısal çözüm yolları devreye girmektedir. Söz konusu anlaşmazlıkların çözümü konusunda vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve danıştay nezdinde yapılacak başvurular ve yargı sürecinin takibi konusunda tüm süreçte uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz.