“X Ltd. Şti’nin davacı şirkete ….Ağustos-Aralık dönemlerinde faturalar düzenlediği,  faturaların düzenleme tarihinden sonra çeşitli tarihlerde şirkete ve ortaklarına adreslerinde tebligat yapılamadığının tespit edildiği, ancak davacı şirkete fatura düzenlenen dönemlerde adresinde bulunamadığına ilişkin herhangi bir tespitin yapılmadığı, ilgili dönem kurumlar ve muhtasar beyannamelerini vermemiş olmasının şirketin komisyon karşılığı fatura düzenlediğinin tek başına kanıtı olamayacağı, anılan şirketin ve davacının faaliyet konularının uyumlu olduğu anlaşılmıştır.

Bu durumda, X Ltd. Şti hakkında yapılan tespitler, düzenlediği faturaların sahte olduğunu göstermek için yeterli bulunmadığından, bu mükelleften alınan faturalar nedeniyle yapılan vergi ziyaı cezalı katma değer vergisi tarhiyatında hukuki isabet görülmemiştir.

(Danıştay 9.Daire E: 2009/1944  K:2012/1607)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir