“Davacıya fatura düzenleyen X Şirketi hakkında düzenlenen raporda alışlarının sahte olduğu, fatura alınan şirketler ile ortaklık bazında bağlantı bulunduğu, bu şirketlere ait defterlerin incelemeye ibraz edilmediği, şirkete yapılan teslimlerin gerçeği yansıtmadığı yolundaki tespitlerden hareketle X şirketinin davacıya düzenlediği faturaların muhteviyatı itibarıyle yanıltıcı olduğu sonucuna varılmıştır.
Ancak, tarhiyata dayanak alınan tespitlerin davacının mal aldığı şirketlerle ilgili olmadığı, sözü edilen şirketin mal aldığı firmalarla ilgili olduğu, bu şirket hakkındaki tespitlerin davacının indirim konusu yaptığı katma değer vergisinin beyan edilip edilmediği ya da hazineye ödenip ödenmediğine ilişkin olmayıp, faturaları düzenleyen şirket hakkında bir takım sonuçlar doğurabilecek tespitler olduğu,
X Şirketinin alışları ile satışlarının sahte olduğu yönünde bir tespitin de bulunmadığı, söz konusu tespitlerin X firmasının sahte fatura düzenlediğini göstermeyeceği, bu şekilde bir beyan ve tespitin bulunmadığı dikkate alındığında tarhiyatın eksik incelemeye dayalı olduğu anlaşıldığından, dava konusu vergi ve cezada hukuka uyarlık görülmemiştir.”

(Danıştay 4.Daire E:2008/3153 K: 2009/5811)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir