“Davacı şirketin faaliyet adresini terk etmesine ve şirket yetkilisince, işlerinin kötü gittiğinin ifade edilmesine karşın ilgili yıllarda katma değer vergisi beyannamelerinde yüksek tutarlı hasılat beyan edilmesi ve tahakkuk eden cüzi katma değer vergisinin ödenmemesi, ayrıca alış ve satışlarının gerçek olduğu hususunda hukuken kabul edilebilir nitelikte bir kanıt bulunamaması karşısında faturaların komisyon karşılığı düzenlendiği sonucuna ulaşıldığı”

(Danıştay 4.Daire E: 2008/4600 K: 2011/7421)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir