“Faturaları düzenleyen firmalar hakkında yeterli tespiti içermeyen vergi inceleme raporu ve vergi tekniği raporuna dayanılarak davacının sahte fatura kullanarak kurum kazancını gizlediği yolunda yapılan tarhiyatta hukuka uygunluk bulunmadığı ”

(Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu E: 2007/400 K: 2007/374)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir