15.05.2019 Tarih ve 30775 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı üzere; 14.05.2019 Tarih 1106 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Karar ile, 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 33. Maddesinin e bendinde yer alan ve hali hazırda sıfır olan Kambiyo Muamelelerinde satış tutarı üzerinden alınacak Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) oranı binde 1 olarak yeniden belirlenmiştir.

Ancak yapılan düzenleme ile;

1- Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları,
2- Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yapılan kambiyo satışları,
3- Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları,

Üzerinden vergi oranı sıfır olarak uygulanacaktır.

Düzenleme yayımı tarihi olan 15.05.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Buna göre, yukarıda sayılan üç işlem türü dışında kalan her türlü döviz (kambiyo) satışında, satış tutarının tamamı üzerinden binde 1 oranında vergi kesilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir