“X Limited Şirketi hakkında yapılan tespitlere göre, bu şirketin sahte fatura düzenlediği konusunda kuşkular bulunmakta ise de, şirketin düzenlediği tüm faturaların sahte olduğu şeklinde bir genelleme yapılması mümkün olmayıp, anılan şirketin davacı şirket adına düzenlediği faturaların sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı olduğu hususunun açık ve somut bir şekilde ortaya konulması gerekmektedir.

X Limited Şirketi hakkındaki tespitlerden, beyannamelerini verdiği, faturalarının anlaşmalı matbaaya bastırdığı anlaşılan şirketin faaliyetinin olup olmadığı, işyerinde ticari emtiasının bulunup bulunmadığı hususlarında, ihtilaflı yılda yapılmış yoklamaların bulunmaması karşısında, bu şirketin davacı şirket adına düzenlediği faturaların sahte olduğu sonucuna varılması varsayıma dayalı bir yaklaşım olacaktır.

Bu durumda, davacı şirkete fatura düzenleyen X Limited Şirketi hakkında düzenlenen vergi tekniği raporunda mükellefin davacı şirkete düzenlediği faturaların sahte olduğu konusunda somut bir saptama bulunmadığından cezalı tarhiyatta isabet görülmemiştir.”

(Danıştay 9.Daire E:2008/3132 K:2010/5429)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir