213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227’nci maddesi ile 3568 sayılı Kanunun 12’nci maddesinde yer aldığı üzere, yeminli mali müşavirlerin yaptıkları tasdikten sorumlu tutulabilmesi için, tasdikin doğruluğu için gereken özen ve dikkatin gösterilmemesi, bunun sonucunda vergi ziyaı çıkması ve bunun yeminli mali müşavir ile mükellefin ortak kusurundan kaynaklanması gerektiği,

……..

Davacı yeminli mali müşavirin şirket kayıtlarındaki tespitlerden hareketle düzenlediği ek tasdik raporunu vergi dairesine vererek ilk tam tasdik raporunu bertaraf ettiği ve davalı idarenin bu rapora dayanarak inceleme başlattığı dikkate alındığında, davacının gerekli özeni göstermediğinden ve mükellef ile ortak kusurla vergi ziyaına sebebiyet verdiğinden söz edilemeyeceğinden müteselsil sorumlu tutulamayacağı,

(Danıştay 4.Daire E:2008/2262 K: 2010/6319)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir