• “ 5064 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 1’inci maddesi uyarınca mali tatil süresince işlemeyeceği belirtilen süreler arasında temyiz başvurusu süresine açıkça yer verilmediğinden otuz gün geçtikten sonra yapılan temyiz başvurusunun süre aşımı nedeniyle incelenemeyeceği “
  •  (Danıştay 3.Daire 23.2.2009 E:2007/3182 K:2009/461)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir