“Asıl borçlu şirketle ortaklık ilişkisinin bitmesinden sonra şirket tarafından 6111 sayılı Kanun kapsamında amme borcunun yapılandırılmasına karşın, ödenmemesi üzerine ortaya çıkan yeni hukuki durum sebebiyle davacı şirket ortağının sorumlu tutulamayacağı”

(Danıştay 9.Daire E:2016/14436, K:2017/9642)