Kadınların ve gençlerin işgücüne katılımını ve istihdamını artırmak, yeni istihdam yaratılmasını teşvik etmek, mesleki ve teknik eğitimi özendirmek, kalite ve etkinliğini artırmak amacıyla prim teşviki 13.02.2011 tarihinde kabul edilmiştir. 6111 Sayılı Kanun ile yürürlük kazanan ve 4447 Sayılı Kanun’un Geçici 10. Maddesinde, sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarlarının İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanması teşvikinden yararlanma süresi 31 Aralık 2015’te doluyordu. Kanunla Bakanlar Kurulu’na bu süreyi 5 yıl uzatma yetkisi tanınmıştı. Hükümet de bu yetkisini kullanarak bu teşviki 2020 yılına kadar uzatmış oldu.

İşveren Yönünden 6111 Teşviki Şartları;

1.İşyeri aylık prim ve hizmet bildirgesini zamanında vermiş olacak ve yasal süresinde ödemiş olacaktır.

2.Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmamalıdır.

3.Yasal ödeme süresi geçmiş prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması gerekir.

Sigortalı Yönünden 6111 Teşviki Şartları;

1.İşçi 01/03/2011 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınmış olmalı,

2.18 yaşından büyük olmalı,

3.İşe alındığı tarihten önceki 6 aylık dönemde işsiz olmalı,

4.Ortalama sigortalı sayısına ilave çalıştırılmalı.

Teşvikten Yararlanma Süreleri

İşkur’a kayıtlı, meslek belgesiz 29 yaşından büyük erkek için 6 ay,
01.03.2011 tarihinden sonra işe alınıp, çalışırken meslek belgesi alanlar için 12 ay,
18-29 yaş arası erkek veya 18 yaşından büyük meslek belgesiz kadın için 24 ay,
Mesleki yeterlik belgesi sahipleri ile Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitiren 29 yaşından büyük erkekler için 24 ay, İşkur’a kayıtlı ise 30 ay,
18-29 arası erkekler ve 18 yaşından büyük kadınlardan Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğrenimi veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen kursları bitirenler için 36 ay,
Bunlardan İŞKUR’a kayıtlı olanlar için 42 ay,
Mesleki yeterlilik belgesi sahibi 18-29 yaş arası erkekler ve 18 yaşından büyük kadınlar için, 48 ay, bunlardan İşkur’a kayıtlı olanlar için, 54 ay süreyle teşvikten yararlanılabilecektir.
NOT: Yeni Açılan İşyeri için ortalama Sıfırdır.(İşyerinin yeni açılacak olması halinde geriye doğru bildirim söz konusu olmadığından, bu işyerleri için ortalama hesabı yapılmayacaktır ve işyerinin açıldığı ay alınan işçilerin tamamı için diğer şartları taşıması halinde teşvikten yararlanılacaktır.) Ortalama işçi sayısının hesaplanmasında SGDP tabi olarak çalışan işçiler ile sıfır gün ve sıfır kazancı olan istirahatlı veya ücretsiz izinli olan ve ücret ödenmeyen sigortalılar da sayıya dahil edilecektir. Aynı ayda giriş ve çıkış yapan işçiler bir işçi olarak ortalama hesabına dahil edilecektir.