Davacı, yurt dışında mukim olduğundan elde ettiği faiz gelirleri nedeniyle Gelir Vergisi Kanununun 86 ıncı maddesi uyarınca beyanname verme zorunluluğu bulunmadığından ödeme emrine karşı açılan davanın “borcum yoktur” kapsamında değerlendirilmesi gerektiği (Danıştay 4.Daire E:2005/562 K:2005/1437)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir