Yeminli mali müşavir olan davacının sorumluluğunun genel hatlarıyla kayıtlar ve belgelerdeki uyumsuzluk ile sınırlı olduğu, sahte fatura kullanımından dolayı sorumlu tutulamayacağı (Danıştay 4.Daire E:2012/8145 K: 2013/1126)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir