“ Vekilin vergi dairelerinde, tüm resmi ve hususi dairelerde müvekkilini tam bir salahiyetle temsile, gerekli evrak ve belgeleri almaya, beyannameleri ve tüm belgeleri imzalamaya yetkilendirildiği görüldüğünden vergi dairesinin hiçbir adreste bulamadığı mükellef adına düzenlenen ihbarnameyi bu vekaletnameye dayanarak davacı Vekiline tebliğ etmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı”

(Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu E:2013/311, K:2014/86)

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir