“…kurumların nakit kaynaklarının ortakları adına açılmış bulunan cari hesaplar aracılığıyla ortaklara karşılıksız olarak kullandırılması suretiyle örtülü kazanç dağıtımında bulunulduğundan söz edilebilmesi için, salt bu hesaplar aracılığıyla ortaklara kaynak aktarılmış olması yeterli bulunmayıp, bu kaynakların hangi nedenlerle ortaklara aktarıldığının her işlem için ayrı ayrı belirlenmesi suretiyle yapılan işlemin niteliğinin örtülü kazanç dağıtma amacına yönelik olup olmadığının ya da bu sonucu doğurup doğurmadığının ortaya konulması gerektiği,

 

uyuşmazlıkta, inceleme elemanınca bu tür bir inceleme ve belirleme yapılmadığı, inceleme raporunda ayrıntılı dökümü yer alan ortaklar cari hesabının, karşılıklı işlemesi ve verilen paraların ortağın üzerinde sürekli kalmaması hususu dikkate alındığında davacı şirketin ortaklar cari hesabında görülen hareketlerin şirket faaliyetine ilişkin olduğu yönündeki iddiasının yerinde olduğu,

 

muhasebe kuralları çerçevesinde işleyen ortaklar cari hesabı yoluyla şirket faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla şirketçe ortağa ödünç para kullandırmasının …. örtülü kazanç dağıtımı olarak kabulüne olanak bulunmadığı”

(Danıştay 4.Daire 22.5.2012 E:2009/951 K:2012/1919)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir