Bilindiği üzere, vergi kanunlarına göre verilmesi gereken muhtasar beyanname ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilmesi ve kesilen vergiler ile matrahlarının, sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile bildirilmesi öngörülmüştü . Uygulamanın başlangıç tarihi de 1/10/2018 olarak belirlenmişti.

27/10/2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinde (Seri No:1) Değişiklik Yapılmasına Daire 5 No.lu Tebliğ ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulaması 1/7/2019 tarihine ertelenmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir