“…şirket borçlarından dolayı ortağın takip edilebilmesi için öncelikle borcun şirketten tahsilinin olanaksız hale geldiğinin ortaya konulması gerektiği, bu durum tespit edilmeden ve şirket hakkındaki yasal takip yolları tüketilmeden davacı şirket ortağı adına ödeme emri düzenlenmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı…”

(Danıştay 4.Daire E2009/1214 K: 2011/1121)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir