Hava limanlarını kullanarak seyahat edecek yolcuların barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla ……Yeni Dış Hatlar Terminali Binası ve Mütemmimleri Projesinin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılmasına İlişkin Uygulama Sözleşmesi kapsamında …… otel inşası işi,… liman ve hava meydanlarının inşaası, yenilenmesi ve genişletilmesi işlerini kendisi yapan veya yaptıran mükelleflere bu işlere ilişkin olarak yapılan teslimlerin … 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendi uyarınca tam istisna kapsamında olduğu
(Danıştay 9.Daire E:2010/7338 K:2011/625)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir