“193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40’ıncı maddesinin 1’inci fıkrasının 1’inci bendi kapsamında götürü gider indiriminden yararlanmak için belgesi temin edilemeyen bir harcamanın olduğu veya bu harcamanın muhasebe kayıtlarına intikal ettirildiğinin davacı tarafından ispat edilmesi gerekli değildir.”

(Danıştay 3.Daire E:2016/9331, K:2017/9258)