“İşe başlama bildiriminde belirtilen tarihten önce fiilen pazarcılık faaliyetinde bulunulduğuna dair somut tespit yapılmadan, pazar tezgâhı kurma belgesindeki tarih esas alınmak suretiyle geçmişe dönük mükellefiyet tesis edilemeyeceğinden, elektronik ortamda beyanname verilmediği nedeniyle özel usulsüzlük cezası kesilemez.”

(Danıştay 4.Daire E:2014/2902, K:2018/1420)