482 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği ile vergi denetim sürecini hızlandırmak ve vergiye gönüllü uyumu artırmak amacıyla izaha davet müessesesi getirilmiştir. İzaha davet müessesesi, verginin ziyaa uğradığına delalet eden emareler bulunduğuna dair yetkili merciler tarafından yapılmış ön tespitlerle ilgili olarak aynı merciler tarafından mükelleflerden açıklama talep edilmesi olup, bu müessese, yapılan değerlendirmeler sonucunda vergi ziyaına sebebiyet vermediği anlaşılan mükelleflerin konuyla ilgili vergi incelemesine veya takdire sevk edilmesini önlemekte, vergi ziyaına sebebiyet verildiği durumlarda ise belirli şartlar dahilinde indirimli ceza uygulanmak suretiyle mükellefleri daha ağır müeyyidelerden korumaktadır. Bu kapsamda sizlerden vergi idaresinden talep edilecek olan izahat talepleri konusunda vergi kanunlarına ve diğer yasal düzenlemelere hakim olan kadromuz sizlere gerekli desteği sağlayacaktır.