22 Nisan 2017 tarih ve 30046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 45 sıra numaralı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği’nde YMM’ler tarafından e-defter uygulamasına dahil olan mükelleflere yönelik olarak tanzim olunacak tasdik raporları ile bu mükelleflere mal ve hizmet sağlayan ve e-defter uygulaması kapsamında defter tutmakta olan alt mükellefler nezdinde tanzim olunacak

karşıt inceleme tutanakları ve teyit-bilgi isteme cevap yazılarında; defter tasdik bilgisi ve

iade ile ilişkili fatura vb. belgelerin defter kayıtlarının tespitine yönelik açıklamalarda bulunulmuştur.

Söz konusu Genel Tebliğin metnine aşağıdaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 45)