11.07.2017 tarih ve 45 sıra numaralı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile 2017 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 9,70 (yüzde dokuz virgül yetmiş) olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu sirkülerin metnine aşağıdaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Kurumlar Vergisi Kanunu Sürkileri/45